Prowizja od spłaty pożyczki

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w jakich kredytobiorca znacznie szybciej, niż wynika to z harmonogramu spłat, chce uregulować całą pozostałą do spłaty kwotę zobowiązań. Prawo o kredycie konsumenckim umożliwia bankom i Skokom pobieranie w takich sytuacjach dodatkowych opłat – prowizji od wcześniejszej spłaty. Na szczęście nieliczne banki korzystają z tego prawa. Ustawa dość restrykcyjnie określa zasady naliczania takich prowizji oraz wprowadza limity wartości takich opłat, ku ochronie konsumenta. Jakiś czas temu notorycznie to właśnie klienci byli obciążani takimi opłatami, zatem wprowadzenie wymogów dotyczących określonych sytuacji, w jakich jest to dopuszczalne było koniecznością.

Obecnie prowizja od przedterminowej spłaty kredytu pobrana może być jedynie w sytuacji, gdy spłata następuje w trakcie obowiązywania stałego oprocentowania takiego kredytu. Kwota spłaty natomiast w przeciągu 12 ostatnich miesięcy musi być wyższa, niż 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego prze GUS na koniec grudnia roku poprzedzającego naszą spłatę. Dodatkowo ograniczona została też wysokość pobieranej prowizji do 1% kwoty spłacanej w przypadku, gdy do końca terminu spłaty z harmonogramu pozostaje więcej niż rok a do 0,5% jeśli termin całkowitej spłaty zgodnie z umową nie jest dłuższy niż 1 rok. Naliczona opłata dodatkowo nie może być wyższa od sumy odsetek, jaką przyszłoby nam zapłacić w obowiązujących ratach. Oczywiście prowizja nie może przekraczać faktycznych kosztów poniesionych przez bank w związku z dyspozycją klienta.

Ustawodawca nałożył na banki także obowiązek zwrotu prowizji w określonych przypadkach. Chodzi tutaj o kwotę wyliczaną proporcjonalnie i polega to na przeliczeniu, nawet jeśli opłata pobrana była przez bank z góry, na początku trwania umowy kredytowej. Zatem jeśli mamy taką sytuację, należy zwrócić się do kredytodawcy o przeliczenie i zwrot opłat dodatkowych, jeśli spłacamy swoje kredyty przed czasem. Dla przykładu – jeśli prowizja za udzielenie kredytu wyniosłą 2000 zł na okres 4 lat, a spłata dokonana jest w całości po 2 latach, to w prostym przeliczeniu bank powinien zwrócić ok. 1000 zł kredytobiorcy. To samo, poza prowizją, dotyczy innych opłat, w tym składki ubezpieczeniowej. Warto upominać się o swoje pieniądze, a w przypadku problemów zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub UOKiK.

Sprawdź najnowsze zestawienia:
Konta osobiste promocje maj 2018
Konta dla firm promocje maj 2018
Lokaty bankowe promocje maj 2018
Kredyty gotówkowe promocje maj 2018
Kredyty mieszkaniowe promocje maj 2018
Kredyty dla firm promocje maj 2018

Odpowiedz