Zabezpieczenia osobiste kredytu

Każde zabezpieczenie jest gwarancją dla banku, że odzyska środki pożyczone kredytobiorcy łącznie z odsetkami w sytuacji gdyby dłużnik nie spłacił zobowiązania zgodnie z umową. Nawet najbardziej szczegółowa analiza wniosku kredytowego nie daje takiej instytucji stu procent gwarancji, że kredyt zostanie spłacony, dlatego też w obawie przed tego typu sytuacją bank ustanawia liczne zabezpieczenia. Jako że takie zabezpieczenie powinno obejmować nie tylko pożyczoną kwotę, ale też wszelkie koszty i odsetki z nią związane, bank musi określić odpowiednio jego wartość. Jeśli takie zabezpieczenie ma charakter rzeczowy, wówczas jego wartość jest związana na przykład z wyceną nieruchomości (o ile to one mają stanowić zabezpieczenie). Sytuacja komplikuje się trochę jeżeli w grę wchodzą zabezpieczenia osobiste. W ich przypadku taka wycena polega na dokonaniu prawidłowej oceny czy kredytobiorca jest zdolny do wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Koszty takiego zabezpieczenia powinny być proporcjonalne do wartości danej wierzytelności.

Umowa kredytowa zazwyczaj przewiduje, że to kredytobiorca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem, a nie poręczyciel. Ponadto koszty związane z zabezpieczeniem są także kosztami uzyskania kredytu, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze oferty kredytu, albowiem tego rodzaju koszty stanowią o konkurencyjności takiej oferty.

Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń mogą obejmować opłaty mające charakter cywilnoprawny, podatek, opłaty notarialne i sądowe. Zabezpieczenie osobowe to osobista odpowiedzialność kredytobiorcy obejmująca cały jego majątek aż do wysokości zaciągniętego zadłużenia. Składa się ono z poręczenia za dług przyszły, poręczenie według prawa cywilnego, poręczenie za spłatę całości bądź też części kredytu oraz poręczenie za spłatę zadłużenia terminowe lub bezterminowe.

Sprawdź najnowsze zestawienia:
Konta osobiste promocje lipiec 2024
Konta dla firm promocje lipiec 2024
Lokaty bankowe promocje lipiec 2024
Kredyty gotówkowe promocje lipiec 2024
Kredyty mieszkaniowe promocje lipiec 2024
Kredyty dla firm promocje lipiec 2024

Zostaw komentarz