Zdolność kredytowa poręczyciela

Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia kredytu, oprócz ubezpieczenia, jest poręczenie. Bank ma obowiązek sprawdzić, czy żyrant ma zdolność kredytową. Poprzez poręczenie bowiem zgadza się spłacić zobowiązanie w przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie tego uczynić.

Nie każdy może być poręczycielem

Przepisy prawa wskazują, że bank ma obowiązek zbadać zdolność kredytową i historię kredytową kredytobiorcy i poręczyciela. Oznacza to, że aby móc pomóc znajomemu czy komuś z rodziny należy mieć pozytywną opinie w BIK, wykazać źródła dochodu. Nic dziwnego – w przypadku zaprzestania spłaty kredytu to poręczyciel przejmie ten obowiązek, więc bank musi być pewien, że stać go będzie na regulowanie zobowiązań, czy ewentualną egzekucję z jego majątku. Jeśli z czasem zdolność kredytowa będzie niższa lub żadna nie zwalnia to poręczyciela od odpowiedzialności. Poręczenie wygasa dopiero z chwilą spłaty całości zobowiązania.

Zanim więc poręczymy kredyt warto zastanowić się, czy nie za bardzo ryzykujemy? Oczywiście podstawa jest zaufanie, ale z czasem sytuacja może się zmienić. Warto podkreślić, że żyrowanie ma wpływ na naszą zdolność kredytową, nawet jeśli kredyt spłacany jest terminowo traktuje się go jako pseudo nasze zobowiązanie. Może to utrudnić nam starania o własną pożyczkę.

Zadbaj o własne interesy

Podpisując umowę poręczenia warto negocjować z bankiem zmianę niektórych zapisów. Choćby tych dotyczących powiadomienia żyranta o zaprzestaniu spłat przez kredytobiorcę, czy rozłożenia odpowiedzialności na poręczyciela/poręczycieli i dłużnika w określonych proporcjach. Zwykle banki upominają się o zapłatę u tego żyranta, który daje mu największą możliwość odzyskania pieniędzy (pracującego, posiadającego majątek itd.). Oczywiście po spłacie długu na rzecz wierzyciela poręczyciel ma prawo dochodzić zwrotu wpłaconych kwot od kredytobiorcy pierwotnego w ramach regresu – z powództwa cywilnego. To, czy odzyska należność zależy od dalszego etapu egzekucji komorniczej względem dłużnika.

Jak widać poręczenie nie jest niczym prostym i przewidywalnym. Decyzje w temacie powinny być dobrze przemyślane z uwzględnieniem prognoz przyszłości, choć to przy długoterminowych kredytach nie jest łatwe.

Sprawdź najnowsze zestawienia:
Konta osobiste promocje kwiecień 2018
Konta dla firm promocje kwiecień 2018
Lokaty bankowe promocje kwiecień 2018
Kredyty gotówkowe promocje kwiecień 2018
Kredyty mieszkaniowe promocje kwiecień 2018
Kredyty dla firm promocje kwiecień 2018

Odpowiedz