Obligacje skarbowe – to warto wiedzieć

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi o stosunkowo niskim oprocentowaniu (porównywalnie do lokat), sprzedawanymi przez Skarb Państwa. Od lokat różnią się rodzajem i limitem stosowanych gwarancji. W odniesieniu do lokat gwarantem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (do wysokości 100 tysięcy euro), a przy obligacjach wyłącznie Skarb Państwa. Idea obligacji polega na wykupie określonej ilości i „pożyczenie” w ten sposób Skarbowi Państwa określonej sumy w zamian za jej zwrot, wraz z odsetkami po określonym czasie. Nie ma tu mowy o ukrytych opłatach, prowizjach – konstrukcja obligacji jest prosta i zrozumiała dla laika. Stąd też to obligacje uznane są za najbezpieczniejszą metodę oszczędzania, choć mało zyskowną w obecnych czasach.

Podział obligacji

Obligacje dzielą się na hurtowe i oszczędnościowe. Dla większych inwestorów (np. dla banku) nabywane są obligacje hurtowe, za pośrednictwem biur maklerskich GPW. Dla klienta indywidualnego przeznaczone są obligacje oszczędnościowe, które można nabyć u agenta emisji (bank PKO BP SA).

Jeśli możemy pozwolić sobie na długie oszczędzanie, bez potrzeby „wyciągania” zamrożonych środków to papiery skarbowe są idealnym rozwiązaniem. Jednak okres oszczędzania wynosi 2,3,4 albo 10 lat dla klienta indywidualnego. Dla korzystających z programu 500+ przewidziano tez okres emisji 6 i 12-letnich Rodzinnych Obligacji Skarbowych, z roczna kapitalizacja odsetek, przez co z roku na rok oprocentowanie naliczane jest od wyższych środków. Oczywiście marża jest także niższa.

Obligacje można dodatkowo podzielić na papiery z oprocentowaniem stałym, zmiennym i opartym o wskaźnik inflacji – ze stałą marżą. Dla osób posiadających obligacje i decydujących się wymienić je na nowe przewidziana została premia.

Przedterminowy wykup obligacji

Obligacje dla klientów indywidualnych sprzedawane są co miesiąc w jednakowej cenie – po 100 zł każda. W zależności od środków, jakie inwestor chce przeznaczyć na ten cel może wykupić dowolną ilość papierów skarbowych – nie ma limitów. Jeśli decydując się na długotrwałe zamrożenie wolnych środków nadejdzie moment, że konieczne będzie wycofanie się z inwestycji istnieje możliwość przedterminowego wykupu. Nasz zysk zostanie wtedy pomniejszony o opłatę podawaną w liście emisyjnym obligacji. Obecnie, od przeszło 2 lat koszt taki wynosi dla obligacji 2, 3 ,4-letnich 70 groszy od sztuki, a za obligację 10-letnią 2 zł za każdą obligację.

Rozważając metody oszczędzania przy pomocy obligacji, można je wziąć pod uwagę, jeśli zamiar zamrożenia środków jest stosunkowo długotrwały. Oczywiście w przypadku obligacji odgórnie znamy zysk, jaki osiągniemy po upływie terminu tych papierów. Nie jest on zapewne imponujący, ale w pełni bezpieczny.

Sprawdź najnowsze zestawienia:
Konta osobiste promocje lipiec 2021
Konta dla firm promocje lipiec 2021
Lokaty bankowe promocje lipiec 2021
Kredyty gotówkowe promocje lipiec 2021
Kredyty mieszkaniowe promocje lipiec 2021
Kredyty dla firm promocje lipiec 2021

Leave a Reply